top of page

Pakume terviklikku lammutusteenust, meie teenuste hulka kuulub:

 • hoonete lammutamine

 • jäätmete kogumine meie konteineritesse

 • lammutusjäätmete utliseerimine ning ümbertöötlemine

 • krundi lõppviimistlus (täitmine, tasandamine)

Kuna õige projekti koostamine võtab läbi kõik lammutus etapid, annab see hea ettekujutuse kliendile tööde maksumusest (kuni 60m2 ei lisandu riigilõivu, kuni 20m3 piisab lammutusteatise esitamisest).

Peale projekti valmimist tuleb mõelda millised võrgulahendused on hoonega ühendatud (elekter,vesi, kanalisatsioon), ning seejärel taodelda ehitusluba kohalikust omavalitusest. Omavalitusus võib taodelda detailsemat projekti kui lammutataval hoonel on palju võrguühendusi (kommunaal) või asub teistele hoonetele lähedal.

Lammutus algab ning lõppeb kohaliku omavalituse teatamisega, mille järel esitatakse jäätmeõiend, kus on väljatoodud, et kõik jäätmed on utiliseeritud nõuetekohaselt.

Kuidas me töötame ?

Esmalt koostame projekti milles arvestame:

 • tehnoloogiline järjekord lammutuse teostamiseks

 • konstrutsioonide toestamine tööde ajaks

 • tööde järjekorra organiseerimine

 • tekkivate jäätmete kogus, võimalik taaskasutamine ja keskkonda säästev ladustamine

Lammutustööde järjekord:

 1. tühjendame maja prügist, sisustusest

 2. ühendame lahti kommunaalid

 3. eemaldame aknad, uksed, luugid

 4. demonteerime hoone konstruktsiooni

 5. kogume jäätmed konteinerisse (võimalusel juba objektil liigiti sorteerituna)

 6. objekti tasandamine, täitmine, korrastamine

Kõik taaskasutatavad jäätmed võetakse ringlusesse või ümbertöödelakse, millega saavutame minimaalse keskkonnamõju.

Vajadusel aitame kliendil ajada korda dokumentatsioonid, ning suhelda omavalitsusega, võta julgelt ühendust!

bottom of page