top of page

Lammutusteenused

Meie teenuste hulka kuuluvad puithoonete lammutamine, lammutusjäätmete ümbertöötlemine ja utiliseerimine Kose vallas.

Hoone / ehitise lammutamine:
- vormistame kõik lammutusloa saamiseks vaja minevad dokumendid.
- valmistame objekti ette (lülitame välja tehnovõrgud, piirdeaiad, ohutussildid, paigaldame jäätmekonteinerid)
- puhastame hoone olmejäätmetest
- ohtlikejäätmete jaoks eraldi konteiner (asbest, vanad õlid/ravimid)

- utiliseerime ja suuname taaskasutusse maksimaalselt jäätmeliike
- teeme lammutuskohale pinnasetäite/silumise

istockphoto-1162836861-612x612.jpg
imageedit_6_7221115809.png
bottom of page